,

1561QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AC 961443, số vào sổ: 00675/MX do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/8/2005, mang tên hộ ông Vũ Quốc Nhật, bà Trịnh Thị Minh
1562QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp GCN: 00411 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 15/8/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Lễ (vợ là bà Nguyễn Thị Nhàn)
1563QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: AE 973341 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/11/2007 cho hộ ông Vũ Văn Ngát và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, tổ Luộc 4, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
1564QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 0382599 doUBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 15/09/1995 cấp cho hộ ông Triệu Văn Xiêm, thôn Bản Nghiêm, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa
1565QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 0561478 do UBND huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cấp cho hộ ông Lộc Văn Khắng, Thôn Đon Tâu, xã Thanh Tương, huyện Na Hang
1566QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành: E 0394717 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 15/9/1995 cấp cho hộ ông Đinh Văn Tặng
1567Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 16/01/2019 của công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Thanh Hải
1568Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 30/GP-BTNMT ngày 08/01/2019 của công ty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn
1569Giấy phép thăm dò khoáng sản số 06/GP-UBND ngày 07/01/2019 của Công ty TNHH một thành viên Lê Phát An
1570Giấy phép thăm dò khoáng sản số 05/GP-UBND ngày 07/01/2019 của Công ty cổ phần khai thác và chế biến vật liệu xây dựng Minh Phát
1571Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 04/GP-UBND ngày 05/01/2019 của Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang
1572Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 03/GP-UBND ngày 05/01/2019 của Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang
1573Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 02/GP-UBND ngày 05/01/2019 của Công ty CP kim loại mầu Tuyên Quang
1574Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 57/GP-UBND ngày 26/12/2018 của Nhà máy Z129 – Tổng cục công nghiệp quốc phòng
1575Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 56/GP-UBND ngày 25/12/2018 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn