,

1Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của nhà máy xi măng Tân Quang công suất 2.500 tấn Clinke/ngày tại xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  
2Văn bản số 602/CV-BQLDA ngày 30/8/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM của dự án Quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương
3Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cát, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
6Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 25/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
8Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
9Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi thôn Lầm, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trư¬ờng của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì platstic và sản xuất gia công chế tạo cơ khí tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 05/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận xã Tân Long, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở sản xuất cao su butyl tái sinh và bao bì carton tại thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Huiling Wood Products (VietNam) Co.,Ltd, tại Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang