1Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
2Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 25/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
4Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (Dự án điều chỉnh, khai thác mở rộng)”
5Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi thôn Lầm, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trư¬ờng của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì platstic và sản xuất gia công chế tạo cơ khí tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 05/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận xã Tân Long, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở sản xuất cao su butyl tái sinh và bao bì carton tại thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Huiling Wood Products (VietNam) Co.,Ltd, tại Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Nông Tiến II (Khu vực 2), phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo,nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang