1Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
2Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
3Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân Sơn Dương về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021
4Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021
5Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đất đấu giá đợt 1 năm 2021
6Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 tại các Điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
7Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1, năm 2021)
8Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch chi tiết Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đất đấu giá đợt 1 năm 2021
10Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch chi tiết Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/01/2021 đối với 03 lô đất thuộc khu dân cư thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (nhờ các cơ quan đơn vị đổi bản này vì lỗi biểu)
12BC kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
13BC kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu dân cư Tống Pu, thôn Tống Pu, xã Bình An, huyện Lâm Bình
14Báo cáo kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá ngày 11/11/2017 và ngày 12/11/2017
15Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017