,

Hội thi vẽ tranh bảo vệ môi trường

Ngày 17-5, Huyện đoàn Lâm Bình phối hợp với Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội ...