,

1Giấy xác nhận số 768/GXN-STNMT ngày 13/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: xác nhận đăng ký khai thác sử dụng nước mặt của Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
2Giấy xác nhận số 769/GXN-STNMT ngày 13/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: xác nhận đăng ký công trình khai thác sử dụng nước mặt Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 13/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của cơ sở khai thác mỏ đá vôi trắng Km 57, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang    
4Văn bản số 1398/UBND-NC ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
5Kế hoạch số 102/KH-STNMT ngày 10/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang (08/6/2004-08/6/2024)
6Quyết định số 22/QĐ-XPHC ngày 08/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty Cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công)
7Quyết định số 21/QĐ-XPHC ngày 08/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản (Công ty Cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công)
8Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUNG LIM VINA)
9Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 08/01/2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương)
10Kế hoạch số 47/KH-CĐS ngày 30/3/2024 của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024
11Quyết định số 110 /QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: phê duyệt tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để tính phí bảo vệ môi trường
12Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 03/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của cơ sở khai thác, chế biến cao lanh, fenspat tại mỏ cao lanh, fenspat Hào Phú (khu A) thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
13Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 28/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
14Thông báo số 592/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận  
15Thông báo số 591/TB-STNMT ngày 25/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận