Họp thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông hường

Ngày 23/9/2021, đồng chí Nguyễn Sơn Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ban, ngành liên quan họp thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mở rộng mỏ đá vôi Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.