1Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 558877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02384/MX do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 15/12/2008 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Xuân và ông Lý Xuân Tường (Ngày 29/6/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang xác nhận tặng cho cho ông Lý Hoàng Giang và bà Nguyễn Thị Khánh Hằng, thường trú tại tổ 15, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
2Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 729307, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 08674 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang ký ngày 12/12/2019 mang tên ông Nguyễn Bá Công và bà Vũ Thị Thắm (Ngày 12/5/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Hang xác nhận chuyển nhượng cho ông Hoàng Viết Thành, thường trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm: Hoàng Thanh Tâm)
3Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 823177, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01662 do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang ký ngày 3/12/2011 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết, thường trú tại thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch số 25/KH - UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)    
5Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Hùng Lợi 3
9Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km 217+150 - Km 247+100, tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Suối Ba 2
11Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Thác Giốm
12Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Khuân Cọ
13Quyết định số 62/QĐ - UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích loại đất sử dụng để thực hiện một số công trình, dự án tại danh mục công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Tuyên Quang  
15Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 808646, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000726/TQ do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/12/2013