,

1. Văn bản số 08/CV-CT ngày 28/12/2023 của Công ty CP dịch vụ Vĩnh Hằng Tuyên Quang về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng Vĩnh Hằng tại thôn Tân Thượng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
2. Văn bản số 360/CV-BQL ngày 22/12/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Yên Sơn về việc lấy ý kiến tham vẫn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án
3. Văn bản số 02-0712/CV-KX ngày 07/12/2023 của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Khánh Xuân về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cơ sở sản xuất, chế biến Rượu 9 CHUM xuất khẩu và sản xuất sản phẩm từ bã rượu”  
4. Văn bản số 11.2023/DHT-CV ngày 01/12/2023 của Công ty TNHH MTV bao vì DHT v/v đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất kinh doanh bao bì PP Container và thiết bị ngành bao bì tại Cụm Công nghiệp Phúc ứng, huyện Sơn Dương”  
5. Văn bản số 8514/CAT-HC-XD ngày 01/12/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Chiêm Hóa thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 206/CV-BQL ngày 24/11/2023 của ban QLDA ĐTXD khu vực Hàm Yên về việc đề nghị đăng tải thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”  
7. Văn bản số 479/CV-BQL ngày 20/11/2023 của Ban QLDA đầu tư XDKV v/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án:“Trường THCS Kim Phú, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang”  
8. Văn bản số 07/CVQT ngày 14/11/2023 của Công ty TNHH Quang Thắng Tuyên Quang về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công trình khai thác hầm lò khoáng sản quặng chì-kẽm và khoáng sản vàng đi kèm tại mỏ Nặm Chá, thị trấn Lăng Can, huyên Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”  
9. Văn bản số 141/CV-CT ngày 30/10/2023 của Công ty CP LS&KS Tuyên Quang v/v đề nghị đăng thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác độc môi trường dự án “Đầu tư khai thác mỏ đá vôi thuộc thôn Khuôn Ráng và thôn Hang Hút, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”  
10. Văn bản số 266/CV-BQL ngày 10/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Sơn về việc lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Làng Ngoài, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)  
11. Văn bản số 264/CV-BQL ngày 10/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Sơn về việc lấy ý kiến tham vẫn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)  
12. Văn bản số 610/CV-TVTQ ngày 06/10/2023 của Công ty cổ phần đầu tư Thành Vinh Tuyên Quang về việc lấy ý kiến tham vẫn trong quá tình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ huyện Yên Sơn
13. Văn bản số 2019/STNMT-KS ngày 28/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh    
14. Văn bản số 1783/STNMT-VP ngày 31/08/2023 ủa Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân  
15. Văn bản số 118/CV-TH ngày 28/8/2023 của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu đô thị mới tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang