1. Văn bản số 633/CV-BQL ngày 25/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương
2. Văn bản số 626/CV-BQL ngày 28/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án : xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm 14,xã kim Phú, TP Tuyên Quang  
3. Văn bản số 608/CV-BQL ngày 19/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 14, 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang  
4. Văn bản số 24/CV-TG ngày 19/9/2022 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và Thương mại Thanh Giang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
5. Văn bản lấy ý kiến tham vấn số 194/CV-BQL ngày 13/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án mở rông và kéo dài đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp du lịch sinh thía Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 178/CV-BQL ngày 26/8/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn về vệc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM của dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yến Sơn, tỉnh Tuyên Quang
7. Văn bản tham vấn xin ý kiến số 83/FDL-PTDA1 ngày 03/8/2022 của Công ty cổ phần Hồng lạc Đại Lải về việc lấy ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Làng văn hóa Du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới.
9. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Công trình cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp, nước sinh hoạt và nước phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của Công ty TNHH 27/7  
10. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án khai thác Mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (điều chỉnh, khai thác mở rộng)  
11. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
12. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty TNHH Hiệp Phú.  
13. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang  
14. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW.  
15. Xin ý kiến tham vấn về Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.