1. Văn bản số 138/CV-BQL ngày 29/5/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Na Hang: v/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái (đoạn 1), huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
2. Văn bản số 128/CV-BQL ngày 24/5/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Yên Sơn: v/v lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án 2 GPMB địa phận huyện Yên Sơn thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang ( giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh tuyên quang  
3. Văn bản số 188/CV-BQLDAĐTKVTP ngày 22/5/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thành phố Tuyên Quang: v/v lấy ý kiến tham vấn rong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án: Quy hoạch ,xây dưng khu dân cư,tại định cư xóm 16,xã Kim Phú,TP Tuyên Quang  
4. Văn bản số 118/CV-BQL ngày 17/5/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn về việc lấy ý kiến tham vẫn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
5. Văn bản số 149/CV-BQL ngày 08/5/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng khu dân cư thôn 4, xã An Tường (nay là Tổ 4, , phường An Tường, thành phố Tuyên Quang)  
6. Văn bản số 35/CV ngày 28/4/2023 của Công ty Cổ phần Mỹ Hưng HOT SPRING ngày 28/4/2023 về việc lấy ý kến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư sinh tháu MIMOSA, xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
7. Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo văn bản: “Quyết định ban hành Đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang“
8. Văn bản số 217/CV-BQLDA ngày 20/4/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng khu dân cư thôn Vạt Chanh - Làng Sinh, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9. Văn bản số 232/STNMT-QLĐĐ ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  
10. Văn bản số 31/CV-BQL ngày 09/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Thôn 10, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang  
11. Văn bản số 33/CV-BQL ngày 09/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vẫn trong quá trình thực hiện đánh giá tá động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Thôn 4,5, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang  
12. Văn bản số 633/CV-BQL ngày 25/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương
13. Văn bản số 626/CV-BQL ngày 28/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án : xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm 14,xã kim Phú, TP Tuyên Quang  
14. Văn bản số 608/CV-BQL ngày 19/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 14, 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang  
15. Văn bản số 24/CV-TG ngày 19/9/2022 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và Thương mại Thanh Giang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang