1Quyết định số 32/QĐ-XPHC ngày 23/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty THNN giày da Phúc Sinh)
2Quyết định số 31/QĐ-XPHC ngày 13/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Hồ Toản)
3Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 01/6/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty cổ phần may Yên Sơn)
4Kế hoạch 102/KH-STNMT ngày 08/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
5Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 13/4/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty cổ phần giống Vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang, tổ 3, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
6Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 12/4/2023 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại thành Đạt, tổ nhân dân Tân An, thị trấn Tân yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
7Kết luận thanh tra số 03/KL-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất ao hồ, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Sơn Dương
8Kết luận thanh tra số 02/KL-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất ao hồ, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Hàm Yên
9Kết luận thanh tra số 01/KL-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất ao hồ, đất sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Yên Sơn
10Quyết định số 09/QĐ-XPHC ngày 09/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Điện tử Sơn Nam, Lô C1, khu công nghiệp Sơn Nam, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
11Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang, tổ 17, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
12Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính (Đỗ Văn Đại, thôn Tứ Thể, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
13Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 21/11/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính (Trần Văn Tuấn, thôn Sơn Hạ 4, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
14Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Tam Cửu, lô 8B, khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
15Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 16/9/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang, tổ 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)