,

1. Văn bản số 1506/UBND-THVX ngày 13/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng,chống dịch COVID-19  
2. Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023
3. Văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 08/09/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
4. Công văn số 1754/UBND -THVX/ ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
5. Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định số 477/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. Công văn số 1317/ UBND - THVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19
8. Quyết định số 451/QĐ - UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Văn bản 1020/UBND-THCBKS ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch COVID-19
12. Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. Quyến định số 247/QĐ - UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Văn bản số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà
15. Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang