1Công văn số 2455/UBND - KT ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện, thành phố để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
2Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18, Nông tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến-Thiền Viện chính pháp Tuyên Quang đến đường cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án ' Chương trình đô thị miền núi phía bắc- thành phố Tuyên Quang (gia đoạn 2 (2017-2020) đợt 3
3Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình trụ sở làm việc của báo Tuyên Quang (đợt 2)
4Văn bản số 797/STNMT-QLĐĐ ngày 14/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh
5Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND huyện Yên Sơn về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng Trường mầm non Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 13/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)
7Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Quốc phòng tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
8Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thường tại mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1),
9Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (đợt 1)
10Quyết định số 161/QĐ-UBND 02/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quảng trường Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định 98/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND thành phố Tuyên Quang v/v thu hồi đất xây dựng công trình Khu dân cư tổ 13, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang (đợt 3)
12Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na Hang (giai đoạn 1)
13Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất để thực hiện dự án tôn tạo, xây dựng Nhà truyền thống di tích lịch sử trụ sở Ban Nông vận Trung ương và các hợp phần tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng tuyến đường trục chính D2 từ khu trung tâm huyện nối với đường ĐH17 tại tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn(giai đoạn 4)
15Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND thành phố Tuyên Quang v/v thu hồi đất xây dựng trụ sở làm việc của Báo Tuyên Quang