,

1Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH một thành viên Seshin VN2, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy may xuất khẩu tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho sản xuất tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, khai thác nguồn nước mặt phục vụ cho Nhà máy đường Tuyên Quang tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Chiến Công, khai thác nước mặt phục vụ cho tuyển quặng tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 794 /QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Future Of Sound Vina, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy sản xuất, gia công thiết bị nghe (tai nghe) Future Of Sound Vina tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH HITARP Việt Nam, khai thác nước dưới đất phục vụ cho Nhà máy sản xuất vải bạt nhựa PE tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên quang, khai thác nước dưới đất tại giếng khoan N8 thuộc tổ 17, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên quang, khai thác nước dưới đất tại giếng khoan N9 thuộc thôn 16, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang, khai thác nước mặt hồ Kỳ Lãm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Khu công nghiệp Long Bình An thành phố Tuyên quang, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang, khai thác nước mặt suối Khuôn Ẻn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Xưởng tuyển quặng và bãi chứa quặng thải tai thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức, huyên Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Sữa cho tương lai, khai thác nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của Trang trại bò sữa, thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh TUyên Quang
12Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Tổng công ty dệt may miền Bắc-Vinatex-Chi nhánh Tuyên Quang, khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhà máy may Tuyên Quang tịa thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang, khai thác nước mặt tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Sữa cho tương lai, khai thác nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của Trang trại bò sữa, thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của HTX kinh doanh kha thác và sản xuất vật liệu xây dựng Thắng Lợi, khai thác nước dưới đất phục vụ snh hoạt và sản xuất tại mỏ đá vôi Núi Quậy, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang