UBND tỉnh họp chuyên đề về y tế

Chiều 9-4, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp chuyên đề một số nội dung về lĩnh vực y tế. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND ...

Tiểu sử đồng chí Lê Văn Thành

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Lê Văn Thành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Cổng Thông tin điện tử ...

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Khái

Đồng chí Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân ...