Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh. Báo Tuyên Quang đăng toàn văn kết luận của Thủ tướng.