,

Đáp ứng nguồn vật liệu đất đắp cho các công trình, dự án

Với hàng loạt dự án lớn, nhỏ đang và sẽ được triển khai xây dựng, nhu cầu về nguồn vật liệu, đặc biệt là đất san lấp trên địa bàn tỉnh sẽ rất lớn. Tránh tình trạng khan hiếm gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, tỉnh, ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà thầu thi công.