Thực hiện nghiêm túc Quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Sáng 5-7, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quy định số 228 – QĐ/TW của Ban Bí thư và góp ý vào dự thảo quy định mới. Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã xem xét kỹ lưỡng các ...