1Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 558877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02384/MX do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 15/12/2008 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Xuân và ông Lý Xuân Tường (Ngày 29/6/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang xác nhận tặng cho cho ông Lý Hoàng Giang và bà Nguyễn Thị Khánh Hằng, thường trú tại tổ 15, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
2Quyết định số 42/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 729307, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 08674 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang ký ngày 12/12/2019 mang tên ông Nguyễn Bá Công và bà Vũ Thị Thắm (Ngày 12/5/2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Hang xác nhận chuyển nhượng cho ông Hoàng Viết Thành, thường trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm: Hoàng Thanh Tâm)
3Quyết định số 41/QĐ-STNMT ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BD 823177, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01662 do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang ký ngày 3/12/2011 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết, thường trú tại thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 808646, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000726/TQ do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/12/2013
5Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CG 617002, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01669 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03/4/2017 cấp cho ông Phạm Ngọc Phong và bà Nguyễn Thị Gấm, thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận BC 051894, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00108 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 06/9/2010 cấp cho hộ ông Trần Mạnh Hùng và bà Trần Thị Nhài, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận AL 917019, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00798 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 23/4/2009 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thanh và bà Đoàn Thị Soạn, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Thái, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 18/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận AL 917004, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00785 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 23/4/2009 cấp cho ông Đinh Trường Chí, thường trú tại Tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 17/QĐSTNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 415299, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01304 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 23/5/2009 cấp cho Hộ bà Hoàng Lan và ông Ngô Minh Phong, thường trú tại Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận C 528901, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00001 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 22/4/1996 mang tên ông Trần Văn Ngọ
11Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận I 549595, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00303 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 30/9/1996 cấp cho hộ ông Đường Quốc Cường (Đường Văn Cường), thường trú tại thôn 2, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
12Quyết định số 14/QĐ-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận I 497086, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00442 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 10/4/1996 cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Phùng, thường trú tại Tổ Khúc Trì 3, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
13Quyết định số 08/QĐ-STNMT ngày 09/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 631484, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02313/NT do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 15/9/2008 cấp cho hộ ông Trần Mạnh Tiến và bà Dương Diễm Anh, thường trú tại Tổ dân phố 2, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BX 306354, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03004 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 20/12/2017 cấp cho bà Trịnh Thị Hải, thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 03/QĐ-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BX 306353, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03003 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 20/12/2017 cấp cho bà Trịnh Thị Hải, thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang