1Quyết định số 234/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 430218, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01545 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 08/6/2016 cấp cho ông Hoàng Văn Tú, thường trú tại thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 233/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CM 013234, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02503 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 07/5/2018 cấp cho bà Phạm Thị Ninh, thường trú tại thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định 227/QĐ-STNMT ngày 14/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0363115, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00297 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Nguyễn Duy Thường, thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định 223/QĐ-STNMT ngày 8/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 285139, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01536 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/6/2014 cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc Mai và bà Vũ Thị Ôi, thường trú tại thôn Tông Bốc, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định 222/QĐ-STNMT ngày 8/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AĐ 835011, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01268 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 14/7/2006 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh, thường trú tại Tổ dân phố 10, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định 221/QĐ-STNMT ngày 08/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 323681, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 000711 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 17/11/2006 cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Hải Yến và ông Bùi Xuân Nhượng, thường trú tại Tổ dân phố 18, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định 190/QĐ-STNMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 843502, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01847 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 06/12/2007 mang tên hộ bà Vi Thị Miên
8Quyết định 189/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 118851, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01659 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 12/6/2007 cấp cho hộ ông Nguyễn Trọng Hiếu và bà Đỗ Lan Hương, thường trú tại số 14 ngõ 9 phố Minh Khai, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
9Quyết định 188/QĐ-STNMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 830759, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02038 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/8/2007 cấp cho Hộ bà Trần Thị Hạ và ông Bùi Viết Biên, thường trú tại Tổ dân phố 12, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E0380607, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00098 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Trường, thường trú tại Thôn An Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 733059, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02221 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 30/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Văn Cường Và bà Nguyễn Thị Nguyên, thường trú tại Tổ dân phố 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BA 795213, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00045 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 15/7/2010 cấp cho bà Đinh Thị Đẹp, thường trú tại Tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định 184/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài guyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 600869, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00327 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 25/01/2013 cấp cho hộ ông Lê Xuân Kỳ và bà Hứa Thị Dung, thường trú tại thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định 183/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 331602, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00045 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 15/6/2007 cấp cho Hộ bà Phạm Thị Mai và ông Nguyễn Thanh Sơn, thường trú tại Thôn 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định 182/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00500 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 30/11/2003 cấp cho hộ ông Phạm Văn Thanh và bà Vũ Thị Hời, thường trú tại Tổ dân phố Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang