1606Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho ông Phạm Ngọc Lãm..
1607Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng và bà Đào Thị Thế...
1608Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất, số vào sổ cấp giấy: 00208 do UBND huyện Sơn Dương ký năm 1995 cho hộ ông Lương Văn Rưỡng..
1609Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Thế Báu và bà Nông Thị Thu...
1610Quyết định v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất, số vào sổ cấp giấy: 00603 do UBND huyện Sơn Dương cấp năm 1995 cho hộ ông Tạ Văn Bình..
1611Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho hộ ông Tô Viết Thường và bà Nguyễn Thị Nhung...
1612Quyết định v/v hủy trang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Trần Quang Hùng và bà Hoàng Thị Nga..
1613Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ do bị mất, số vào sổ 00978 cấp cho hộ ông Phùng Kim Sơn thôn Đồng Tâm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương
1614Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ do bị mất giấy, số vào sổ 00621 cấp cho hộ ông Nguyễn Xuân Trường, thôn Vĩnh Sơn, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương
1615Thông báo v/v hủy GCNQSDĐ của ông Ma Văn Vấn địa chỉ thường trú thôn Bản Nuầy, xa Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
1616Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ do bị mất, số phát hành: I 549369, số vào sổ 00330 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Long, thôn Thiện Tân, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương.
1617Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Hoàng Đoàn, tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.
1618Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành: E775716, số vào sổ cấp GCN: H00047 cấp cho ông Ma Văn Vấn, thôn Bản Nuầy, xã Năng Khả, huyện Na Hang
1619Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số phát hành: AO 014060 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 17/9/2009 mang tên bà Phạm Thị Ngắm, thôn Cây Trám, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn.
1620Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số phát hành AĐ 474053, số vào sổ H 01205/HT cấp cho hộ ông Lưu Văn Bình và bà Phan Thị Thái, tổ 11, phường Hưng Thành