,

Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn tự nhiên

Chính phủ xác định, du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế quốc gia. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, ngành du lịch cần phát triển bền vững và có chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cảnh quan tự nhiên độc đáo, đặc biệt là chú trọng bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển.