,

1Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
2Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phát động Phong trào thi đua chuyên đề “Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Văn bản số 2443/UBND-THCBKS ngày 06/6/2024 về việc tuyên truyền sử dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
4Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 269 thủ tục hành chính có kết quả giải quyết là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Tuyên Quang
5Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 28/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tổ chức Cuộc thi ảnh “Đất và Người Na Hang” năm 2024
6Văn bản số 1814/UBND-NC ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
7Văn bản số 1026/STNMT-VPĐK ngày 09/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phúc đáp Văn bản số 40/TTr-NV3 ngày 22/3/2024 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.
8Văn bản số 52/CV-CĐSTNMT ngày 27/04/2024 của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện một số nội dung tuyên truyền tháng 4/2024
9Văn bản số 40/CV-CĐVC ngày 16/4/2024 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thực hiện một số nội dung tuyên truyền tháng 4/2024
10Thông báo số 773/TB-STNMT ngày 15/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lịch làm việc mùa hè năm 2024
11Văn bản số 1398/UBND-NC ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
12Kế hoạch số 102/KH-STNMT ngày 10/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang (08/6/2004-08/6/2024)
13Kế hoạch số 47/KH-CĐS ngày 30/3/2024 của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024
14Kế hoạch số 52/KH-STNMT ngày 05/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Tuyên truyền, phổ biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
15Văn bản số 03/HĐPH ngày 22/02/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc tuyên truyền Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới