,

Để chất thải y tế không trở thành mối lo

Để chất thải y tế không trở thành mối lo, nhiều địa phương đã chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở y tế cũng như năng lực xử lý của đơn vị chức năng.

Nà Nẻm thu gom rác thải nhựa, rác tái chế

Năm 2023, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) đã lựa chọn Chi hội Phụ nữ thôn Nà Nẻm xây dựng mô hình điểm Ngôi nhà xanh - “Thu gom rác ...

Hành động vì môi trường

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực xây dựng ...