Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng cán mốc 1 triệu m3

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng toàn tỉnh đạt trên 1 triệu m3, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là năm ghi nhận có sản lượng khai thác rừng trồng nhiều nhất từ trước đến nay.