,

1Giấy phép số 60/GP-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Hồ Toản
2Giấy phép số 35/GP-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cho phép công ty Cổ phần Phú Lâm GLOBAL thăm dò nước dưới đất
3Giấy phép số 61/GP-BTNMT ngày 01/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trìnhthủy điện Thác Bà 2 của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Thác Bà 2
4Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất tại phường Tân Hà, thành phổ Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang
5Giấy phép số 03/GP-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang
6Giấy phép số 2/GP-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Kim Phú, thành phổ Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang
7Giấy phép số 62/GP-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Tổng công ty may Tuyên Quang.
8Giấy phép số 61/GP-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Một thành viên Bao bì DHT.
9Giấy phép số 58/GP-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác nước mặt tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Hải Thái Nguyên
10Giấy phép số 57/GP-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác nước mặt tại xã Phúc Sơn và xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công
11Giấy phép số 56/GP-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
12Giấy phép số 50/GP-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác nước dưới đất tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bao bì DHT
13Giấy phép số 45/GP-UBND ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Khu công nghiệp Sơn Nam, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty TNHH Sung Lim VINA
14Giấy phép số 44/GP-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hùng Huy tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
15Giấy phép số 43/GP-UBND ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấp giấy phép khai thác nước dưới đất tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Seshin VN2