1. Văn bản số 633/CV-BQL ngày 25/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương
2. Văn bản số 626/CV-BQL ngày 28/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án : xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm 14,xã kim Phú, TP Tuyên Quang  
3. Thông báo số 442/TB-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai danh sách đơn vị, cán bộ, số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
4. Văn bản số 608/CV-BQL ngày 19/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 14, 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang  
5. Quyết định số 345/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
6. Thông báo số 1780/TB-HĐTLTS ngày 11/10/2022 của Hội đồng thanh lý tài sản - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bán thanh lý tài sản theo hình thức bán thỏa thuận    
7. Văn bản số 24/CV-TG ngày 19/9/2022 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và Thương mại Thanh Giang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
8. Thông báo số 31/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
9. Thông báo số 30/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
10. Văn bản lấy ý kiến tham vấn số 194/CV-BQL ngày 13/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án mở rông và kéo dài đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp du lịch sinh thía Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
11. Văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 08/09/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
12. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
13. Văn bản số 178/CV-BQL ngày 26/8/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn về vệc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM của dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yến Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 27/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi Ngoại ngữa (tiếng Anh), kỳ thi tuyển Viên chức (vòng 1) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
15. Thông báo số 25/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021