1. Văn bản số 12/CV-BQL ngày 27/9/2023 của Ban quản lý Dự án theo Quyết định số 197 về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
2. Thông báo số 1990/TB-STNMT ngày 26/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3. Thông báo số 59/TB-TTQT ngày 29/9/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2023
4. Thông báo số 89/TB-TTDVĐGTS và 90/TB-TTDVĐGTS ngày 25/9/2023 về việc đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
5. Quyết định số 282/QĐ-BTC ngày 27/9/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về Bảo vệ môi trường: Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về Bảo vệ môi trường với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường-Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”
6. Quyết định số 284/QĐ-STNMT ngày 27/9/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2023
7. Thông báo số 36/TB-HĐTDVC ngày 27/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022: Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022
8. Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 20/9/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 2 năm 2023  
9. Văn bản số 1822/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất áp dụng phạm vi ủy quyền theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
10. Văn bản số 1821/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giầy Kiến Xương Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Xương)
11. Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Tuyên Quang tại cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
12. Tờ trình số 337/TTr-STNMT ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam)
13. Tờ trình số 332/TTr-STNMT ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2021-2030
14. Văn bản số 1805/STNMT-QLĐĐ ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo, đề xuất về Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Bình Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Giang)
15. Tờ trình số 331/TTr-STNMT ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2030