,

1. Thông báo số 63/TB-BTNMT ngày 29/01/2024 về việc vận hành Cổng thông tin điện tử EPR Quốc gia
2. Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
3. Thông báo số 24/TB-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: tuyển dụng công chức năm 2024
4. Thông báo số 10/TB-VPĐK ngày 25/01/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng hợp đồng lao động (đợt 1) năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
5. Thông báo số 2206/TB-VPĐK ngày 26/12/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai
6. Văn bản số 08/CV-CT ngày 28/12/2023 của Công ty CP dịch vụ Vĩnh Hằng Tuyên Quang về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng Vĩnh Hằng tại thôn Tân Thượng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
7. Văn bản số 360/CV-BQL ngày 22/12/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Yên Sơn về việc lấy ý kiến tham vẫn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án
8. Thông báo số 2805/TB-STNMT ngày 19/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn đơn vị dán, bọc bảo vệ ngoại thất xe ô tô BKS 22A-004.11 của Sở Tài nguyên và Môi trường
9. Quyết định số 51/QĐ-TTQT ngày 18/12/2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
10. Thông báo số 16/TB-HĐTDVC ngày 18/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023: Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển vòng 2 nhóm 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
11. Tờ trình số 485/TTr-STNMT ngày 10/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thắng Quân huyện Yên Sơn tại xã Lang Quán, xã Chân Sơn và thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn (đợt 1)  
12. Tờ trình số 481/TTr-STNMT. ngày 07/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất và cho thuê đất để khai thác cát,sỏi lòng sông Lô làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Tứ Quận, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn và xã Đức Ninh,huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
13. Tờ trình số 480/TTr-STNMT ngày 07/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển hình thức từ giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất đối với diện tích đất xây dựng Trụ sở đội quản lý vận hành đường dây 220KV Tuyên Quang tại phường ỶLa, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14. Văn bản số 2669/STNMT-QLĐĐ ngày 07/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá vôi thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi,huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
15. Văn bản số 2650/STNMT-QLĐĐ ngày 04/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phúc đáp đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 383/BQL-NVTH ngày 08/11/2023