1. Thông báo số 1147/TB-STNMT ngày 30/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
2. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
3. Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2022
4. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án khai thác Mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (điều chỉnh, khai thác mở rộng)  
5. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
6. Công văn số 1754/UBND -THVX/ ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
7. Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định số 477/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. Công văn số 1317/ UBND - THVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19
10. Quyết định số 451/QĐ - UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty TNHH Hiệp Phú.  
13. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang  
14. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW.  
15. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1: Chức danh Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang