,

Vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn năm 2024

Để đảm bảo an toàn phòng lũ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, tối ưu hệ thống điện, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3274/BTNMT-TNN gửi Bộ Công Thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn năm 2024.

Bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước

Tài nguyên nước có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển của xã hội, kinh tế, an ninh trật tự. Tuy nhiên, an ninh tài nguyên nước ...

Không để thiếu nước sinh hoạt, sản xuất

Thiếu mưa, thời tiết nắng nóng, lượng nước tích trữ trong các hồ chứa, sông, suối đang cạn kiệt nhanh chóng… nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất ...