Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Hồ sơ dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)