Hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-QG, ngày 3-11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả sâu điều tiết lũ ...