ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH, BTV TỈNH ỦY

  • Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể đảng viên đã tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

  • Toàn cảnh hội nghị

  • Toàn cảnh hội nghị

  • Toàn cảnh hội nghị

Thư viện ảnh khác