1Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2Giấy phép số 05/GP-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác quặng sắt khu vực khoáng sản nhỏ lẻ bằng phương pháp lộ thiên tại điểm mỏ Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
3Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4Giấy phép số 08/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới An Phú Global và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại thôn Yên Phú, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5Giấy phép số 09/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Giấy phép số 10/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất sét Kỳ Lãm 1, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
7Giấy phép số 11/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cho Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang
8Giấy phép số 12/GP-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đồi ông Đông, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
9Giấy phép số 13/GP-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng felspat và đất làm vật liệu san lấp trong diện tích Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử K-Electronic-II tại Khu công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,
10Giấy phép số 10/GP-UBND ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất sét Kỳ Lãm 1, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
11Giấy phép số 11/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cho Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang, tại thôn 7, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
12Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 19/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt trữ lượng tài nguyên khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mở rộng mỏ đá vôi Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”
13Giấy phép số 6/GP-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt bổ sung 02 mỏ khoáng sản mới làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15Giấy phép số 51/GP-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Cấp gia hạn Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang