,

1Quyết định số 110 /QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: phê duyệt tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để tính phí bảo vệ môi trường
2Giấy phép số 40/GP-UBND ngày 16/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi An Thạch, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
3Giấy phép số 37/GP-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi lòng sông Phó Đáy thuộc địa bàn xã Tân Thanh, xã Thiện Kế, xã Ninh Lai, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
4Giấy phép số 32/GP-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản (ở khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình) khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường dùng để san lấp bằng phương pháp lộ thiên công trình Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang,
5Giấy phép số 21/GP-UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản (ở khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình) khai thác khoáng sản quặng felspat và đất làm vật liệu san lấp trong diện tích Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử K-Electronic-II tại Khu công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6Giấy phép số 19/GP-UBND ngày 15/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và xã Cấp Tiến, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Giấy phép số 18/GP-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi xóm Soi, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Giấy phép số 10/GP-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 19/06/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Tuyên Quang, Đợt 1 năm 2023
10Văn bản số 994/STNMT-KS ngày 31/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v khai thác, sử dụng, đổ thải đất, đá dư thừa của các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
11Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung 09 khu vực khoáng sản (01 khu vực kaolin-felspat, 07 khu vực tận thu barit, 01 khu vực đất san lấp) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
12Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/09/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13Công văn số 2742/UBND- KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông
14Văn bản số 1175/STNMT-KS ngày 04/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và khai thác đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
15Công văn số 2406/UBND - KT ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản