,

1Kế hoạch phối hợp số 144/KHPH-MTTQ-STNMT ngày 21/5/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2024
2Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng khu dân cư thôn Vạt Chanh - Làng Sinh, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu dân cư - tái định cư thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu dân cư - tái định cư thôn Trung Tâm, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường củaDự án xây dựng khu dân cư thôn Cây Đa II, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu dân cư - tái định cư tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu dân cư - tái định cư tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 13/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của cơ sở khai thác mỏ đá vôi trắng Km 57, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 03/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của cơ sở khai thác, chế biến cao lanh, fenspat tại mỏ cao lanh, fenspat Hào Phú (khu A) thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
12Văn bản số 88/STNMT-BVMT ngày 10/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh  
13Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 08/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ đá vôi Đồng Bèn 2 tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 382/QĐ-STNMT ngày 29/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Nhà máy xi măng Tân Quang công suất 2.500 tấn Clinke/ngày tại xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang