,

1. Thông báo số 63/TB-BTNMT ngày 29/01/2024 về việc vận hành Cổng thông tin điện tử EPR Quốc gia
2. Tờ trình số 485/TTr-STNMT ngày 10/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thắng Quân huyện Yên Sơn tại xã Lang Quán, xã Chân Sơn và thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn (đợt 1)  
3. Tờ trình số 481/TTr-STNMT. ngày 07/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất và cho thuê đất để khai thác cát,sỏi lòng sông Lô làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Tứ Quận, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn và xã Đức Ninh,huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4. Tờ trình số 480/TTr-STNMT ngày 07/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển hình thức từ giao đất có thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất đối với diện tích đất xây dựng Trụ sở đội quản lý vận hành đường dây 220KV Tuyên Quang tại phường ỶLa, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5. Văn bản số 2669/STNMT-QLĐĐ ngày 07/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá vôi thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi,huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 2650/STNMT-QLĐĐ ngày 04/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phúc đáp đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 383/BQL-NVTH ngày 08/11/2023
7. Văn bản số 2638/STNMT-QLĐĐ ngày 30/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án khai thác mỏ đá granit làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Ngòi Lèo (Lè) và thôn Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
8. Báo cáo 346/BC-STNMT ngày 30/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX
9. văn bản số 2616/STNMT-QLĐĐ ngày 29/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gỗ huyện Yên Sơn
10. Văn bản số 2614/STNMT-QLĐĐ ngày 28/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tham gia ý kiến về hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm -Tuyên Quang
11. Văn bản số 2608/STNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng; tiêu chí và mức điểm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Sơn và Cụm công nghiệp Trung Môn, huyện Yên Sơn
12. Văn bản số 2607/STNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ
13. Văn bản số 2605/STNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về địa điểm dự án Nhà máy luyện Kẽm tại Khu công nghiệp Long Bình An
14. Tờ trình số 471/TTr-STNMT ngày 25/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013  
15. Văn bản số 2592/STNMT-QLĐĐ ngày 25/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế phường An Tường, thành phố Tuyên Quang