1. Văn bản số 1822/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất áp dụng phạm vi ủy quyền theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
2. Văn bản số 1821/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giầy Kiến Xương Tuyên Quang tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Xương)
3. Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Tuyên Quang tại cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
4. Tờ trình số 337/TTr-STNMT ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam)
5. Tờ trình số 332/TTr-STNMT ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2021-2030
6. Văn bản số 1805/STNMT-QLĐĐ ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo, đề xuất về Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Bình Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Giang)
7. Tờ trình số 331/TTr-STNMT ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2030
8. Tờ trình số 330/TTr-STNMT ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 2021-2030
9. Tờ trình số 329/TTr-STNMT ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2030
10. Tờ trình số 321/TTr-STNMT ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030
11. Tờ trình số 320/TTr-STNMT ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
12. Tờ trình số 319/TTr-STNMT ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2030
13. Tờ trình số 318/TTr-STNMT ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc giao đất để quản lý trong thời gian xây dựng đường vào nghĩa trang thuộc dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Công ty cổ phần đầu tưxây dựng và Thương mại An Phát Vinh)
14. Tờ trình số 317/TTr-STNMT ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Đề nghị điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
15. Văn bản số 1800/STNMT-QLĐĐ ngày 06/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc rà soát, hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh