1621Quyết định v/v hủy GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BD 563279, số vào sổ CH 01165 cấp cho ông Nhữ Văn Hưng và bà Đỗ Thị Ngát, xóm Minh Khai, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn
1622Quyết định v/v hủy GCNQSD đất do bị mất giấy, số vào sổ 00290 do UBND huyện Sơn Dương cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Dương, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hoa, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
1623Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCNQSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Vũ Mạnh Hồng và bà Nguyễn Thị Tiếp, thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương
1624Quyết định v/v hủy GCNQSD đất do bị mất giấy, số vào sổ: 00417 cấp cho hộ ông Đỗ Văn Sản thôn Thịnh Kim, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương
1625Quyết định v/v hủy trang GCNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Trần Xuân Cần, tại tổ 5a, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
1626Quyết định v/v hủy trang bổ sung GCNQSDĐ do bị mất và cấp lại trang bổ sung GCN cho hộ ông Nguyễn Xuân Trình, tổ 23, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang
1627Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ: 00991 cấp cho ông Nguyễn Văn Đức xóm 5, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
1628Thông báo v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành:AK 85558, số vào sổ: H02519/PT cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Nga và ông Ngô Văn Nghĩa, tổ 23, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang
1629Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành: E775580, số vào sổ: H 179/QĐ-UB-H cấp cho bà Nguyễn Thị Mùi, tại tổ dân phố Khuôn Phươn, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
1630Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ: 00148 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 04/11/1996 cho ông Nguyễn Vinh Ninh, thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn
1631Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ số phát hành: AK 85558, số vào sổ H 02519/PT, cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Nga và ông Ngô Văn Nghĩa, tổ 23, phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang
1632Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành: E0561097, số vào sổ: 179/QSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Én, thôn Nà Mèn, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
1633Quyết định v/v hủy GCNQSDĐ, số phát hành:E0561216, số vào sổ:385/QSDĐ cấp cho hộ ông Hoàng Thanh Phấn, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
1634Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho ông Phạm Ngọc Lãm..
1635Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng và bà Đào Thị Thế...