Gửi câu hỏi

Thành lập bản đồ địa hình đáy biển

Huỳnh Phan Túy Sơn - huynhphantuyson71@gmail.com

Hỏi: Các công ty đo đạc khi thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ lớn như là 1/1000, 1/2000, 1/5000, thì họ đã sử dụng quy phạm nào ?  Xem tiếp »