,

1Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)
3Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (Địa phận huyện Yên Sơn)
4Quyết định số 431/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
5Quyêt định số 433/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL.37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km188 QL.37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương
6Quyết định số 434/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 435/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
8Quyết định số 425/QĐ - UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài –Lào Cai (bổ sung)
9Quyết định số 386/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn
10Kế hoạch số 123/KH -UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Công văn số 2423/UBND - KT ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện công trình Xây dựng đường trục phát triển đô thị
12Quyết định số 348/QĐ - UBND ngày 7/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Yên – Thái Sơn – Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Giai đoạn 1: Từ Km1 + 184,6 đến Km 7 + 499,17) bổ sung
13Quyết định số 346/QĐ - UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dự án thủy điện Thác Bà 2 tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 305/QĐ - UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Điểm dân cư đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
15Quyết định số 293/QĐ - UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng cụm công trình cấp nước sinh hoạt các xã: Phúc Ninh, Quý Quân và Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang