Hướng tới cuộc chuyển đổi xanh

Chuyển đổi năng lượng góp phần đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 hay phát triển các sản phẩm xanh trong ngành du lịch là những bước đi “hòa ...