Bộ TN&MT tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

Sáng 28/4, Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Tham dự có lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai.