,

1Quyết định số 389/QĐ-STNMT ngày 08/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ đá vôi Đồng Bèn 2 tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 382/QĐ-STNMT ngày 29/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Mỏ khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận thôn Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Nhà máy xi măng Tân Quang công suất 2.500 tấn Clinke/ngày tại xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4Giấy phép số 16/GPMT-UBND ngày 13/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang - Việt Nam, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở sản xuất giày, dép xuất khẩu tại thôn 17, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
5Giấy phép số 09/GPMT-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Hợp tác xã sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn, địa chỉ tổ 11, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khai thác mỏ đá vôi Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Giấy phép số 08/GPMT-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH Hoa Đạt CĐP, địa chỉ tại thôn Hưng Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án khai thác mỏ đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Trung Thành, xã Thành Long, huyện hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
7Giấy phép số 07/GPMT-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH Future Of Sound Vina, địa chỉ tại lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nhà máy sản xuất, gia công thiết bị nghe (tai nghe) Future Of Sound Vina (giai đoạn 1)
8Giấy phép số 06/GPMT-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang-Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang