,

1Văn bản số 4235/CAT-QLHC ngày 11/6/2024 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”
2Văn bản số 1397/STNMT-KS ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Sông Lô 8A, 8B
3Giấy xác nhận số 1395/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
4Giấy xác nhận số 1392/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
5Giấy xác nhận số 1387/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
6Giấy xác nhận số 1386/GXN-STNMT ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
7Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
8Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phát động Phong trào thi đua chuyên đề “Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Giấy xác nhận số 1366/GXN-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
10Giấy xác nhận số 1365/GXN-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)
11Giấy xác nhận số 1364/GXN-STNMT ngày 10/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
12Quyết định số 1530/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
13Văn bản số 2443/UBND-THCBKS ngày 06/6/2024 về việc tuyên truyền sử dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
14Giấy xác nhận số 1310/GXN-STNMT ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
15Giấy xác nhận số 1309/GXN-STNMT ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Giấy xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt (Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)