1Văn bản số 129/UBND-KT ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
2Quyết định số 17/QĐ - UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 11/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 922194, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01122 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 23/02/2007 cấp cho Hộ ông Trần Văn Việt; bà Thiều Thị Thành, thường trú tại thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 07/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BC 068530, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00397 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 24/01/2011 cấp cho bà Phạm Thị Mến, thường trú tại thôn Đầm Hồng 4, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 06/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh sách Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường
6Quyết định số 465/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
8Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1)
9Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng Khu phụ trợ thuộc dự án khai thác cát sỏi lòng sông Phó Đáy tại địa bàn thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương
10Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất và cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất giày Kiến Xương Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Giai đoạn 1)
11Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho Công ty cổ phần lâm sản Tuyên Quang thuê đất tại tổ 1, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
12Quyết định số 850/QĐ - UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Khu dân cư thôn Quang, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên
13Quyết định số 841/QĐ - UBND ngày 29/12/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Sơn Dương
14Quyết định số 840/QĐ - UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình
15Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Điểm dân cư Tổ dân phố Ba Trãng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Đoạn Km36+700-QL2)