1Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang đang quản lý, sử dụng tại xã Hợp Thành và thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2Kế hoạch số 02/KH-HĐKT,SH ngày 13/4/2021 của HĐKT, Sát hạch UBND tỉnh Tuyên Quang,Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm việc công chức cấp huyện, cấp tỉnh
3Thông báo số 442/TB-STNMT ngày 15/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Lịch làm việc mùa hè năm 2021
4Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
5Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
6Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
7Quyết định số 138/QĐ-UBND. ngày 13/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 4)
8Quyết định số 93/QĐ-STNMT ngày 13/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 326587, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001308 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 09/4/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Quang Hùng và bà Vũ Thị Hân, thường trú tại tổ dân phố 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 94/QĐ-STNMT ngày 14/04/2021 kiện toàn tiểu đội tự vệ Sở tài nguyên và Môi trường và triệu tập huấn luyện Dân quan tự vệ năm 2021
10Phê duyệt 297/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021”,
11Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 06/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường”
12Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 09/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
13Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đợt 2) tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14Thông báo số 404/TB--STNMT ngày 08/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
15Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân Sơn Dương về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021