1Văn bản số 1175/STNMT-KS ngày 04/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và khai thác đất đắp cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
2Quyết định số 431/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
3Quyêt định số 433/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL.37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km188 QL.37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương
4Quyết định số 434/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 435/QĐ - UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
6Quyết định số 425/QĐ - UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài –Lào Cai (bổ sung)
7Công văn số 2455/UBND - KT ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện, thành phố để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
8Quyết định số 386/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn
9Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 742/QĐ - UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Kế hoạch số 123/KH -UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Công văn số 2423/UBND - KT ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện công trình Xây dựng đường trục phát triển đô thị
13Công văn số 2406/UBND - KT ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
14Kế hoạch số 118/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
15Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang