,

1576QĐ 54-STNMT vv hủy GCN của hộ ông Nguyễn Văn Tu (Sơn Dương)
1577QĐ 53-STNMT vv hủy TBS của hộ ông Phan Trung Tình - Yên Sơn
1578QĐ 52-STNMT vv hủy GCN của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn - Lâm Bình
1579QĐ 49-STNMT vv huye TBS của bà Chu Thị Dính và bà Thèn Văn Mùi - Thành Phố
1580QĐ 48-STNMT vv hủy TBS của ông Phạm Xuân Quyết và bà Đinh Thị Doan - Hàm Yên
1581QĐ 43-STNMT vv huye GCN của hộ ông Hoàng Văn Phương - Yên Sơn
1582QĐ 42-STNMT vv hủy TBS của ông Phạm Văn Biền - Yên Sơn
1583QĐ 40-STNMT vv hủy GCN của ông Nguyễn Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Triền -thanh Phố Tuyên Quang
1584QĐ 39-STNMT vv hủy GCN của hộ ông Ma Công Thìn và bà Quan Thị Vanh -Chiêm Hóa
1585Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1586Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
1587QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp giấy CN: 00424 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 17/8/1996 cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh Tâm
1588QĐ hủy giấy CNQSDĐ và trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AK 373020 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 07/6/2007 cấp cho ông Nguyễn Văn Dũng , thôn Đồng Nương, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương
1589QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành: AC 961443, số vào sổ: 00675/MX do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/8/2005, mang tên hộ ông Vũ Quốc Nhật, bà Trịnh Thị Minh
1590QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số vào sổ cấp GCN: 00411 do UBND huyện Sơn Dương ký, ngày vào sổ 15/8/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Lễ (vợ là bà Nguyễn Thị Nhàn)