Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 30/3/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đã tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai.

Chặn sốt đất bằng cách nào?

“Bong bóng” trong bất động sản không thể cứ lớn mãi mà đến một lúc nhất định phải bị “nổ” do mất cân bằng giá trị. Ai bán được lúc “bong bóng” sắp nổ ...

Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất

Đánh giá, hoàn thiện những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thu hồi đất và nâng cao hiệu quả thực thi ...