,

Nhiều ý kiến quan tâm quy định mới về giá đất

Tại Hội nghị triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 do Bộ TN&MT tổ chức vào ngày 11-12/4 tại Long An, có nhiều đại biểu tham dự quan tâm đến quy định mới về giá đất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất tại địa phương, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện tài chính, giá đất

Bãi bỏ khung giá đất, quy định cụ thể về định giá đất, xây dựng bảng giá đất… là những quy định trong Luật Đất đai 2024 nhằm hoàn thiện chính sách ...