61Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18, Nông tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến-Thiền Viện chính pháp Tuyên Quang đến đường cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án ' Chương trình đô thị miền núi phía bắc- thành phố Tuyên Quang (gia đoạn 2 (2017-2020) đợt 3
62Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình trụ sở làm việc của báo Tuyên Quang (đợt 2)
63Quyết định 190/QĐ-STNMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 843502, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01847 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 06/12/2007 mang tên hộ bà Vi Thị Miên
64Quyết định 189/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 118851, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01659 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 12/6/2007 cấp cho hộ ông Nguyễn Trọng Hiếu và bà Đỗ Lan Hương, thường trú tại số 14 ngõ 9 phố Minh Khai, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
65Quyết định 188/QĐ-STNMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 830759, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02038 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/8/2007 cấp cho Hộ bà Trần Thị Hạ và ông Bùi Viết Biên, thường trú tại Tổ dân phố 12, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
66Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E0380607, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00098 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Trường, thường trú tại Thôn An Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
67Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 733059, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02221 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 30/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Văn Cường Và bà Nguyễn Thị Nguyên, thường trú tại Tổ dân phố 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
68Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BA 795213, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00045 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 15/7/2010 cấp cho bà Đinh Thị Đẹp, thường trú tại Tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
69Quyết định 184/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài guyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 600869, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00327 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 25/01/2013 cấp cho hộ ông Lê Xuân Kỳ và bà Hứa Thị Dung, thường trú tại thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
70Quyết định 183/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 331602, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00045 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 15/6/2007 cấp cho Hộ bà Phạm Thị Mai và ông Nguyễn Thanh Sơn, thường trú tại Thôn 4, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
71Quyết định 182/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00500 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 30/11/2003 cấp cho hộ ông Phạm Văn Thanh và bà Vũ Thị Hời, thường trú tại Tổ dân phố Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
72Quyết định số 181/QĐ-STNMT ngày 09/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Yên Sơn ký năm 1996 cấp cho Hộ ông Vũ Văn Bền, thường trú tại tổ dân phố 11, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
73Quyết định số 179/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AN 585877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02542 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 16/6/2009 cấp cho hộ ông Vũ Đức Toàn và bà Trần Thị Thắm
74Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 864900, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000495 do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 16/4/2012 cấp cho hộ ông Phạm Hồng Phụng và bà Nguyễn Thị Thanh, thường trú tại tổ 15, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
75Quyết định số 177/QĐ-STNMT ngày 07/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00323 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/5/1996 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Môn