46Kế hoạch số 226/KH-STNMT ngày 03/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
47Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 02296 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 28/10/2005 cấp cho hộ bà Phạm Xuân Hạ (Phạm Thị Hạ), thường trú tại tổ dân phố 9, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
48Quyết định số 316/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận V 908979, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01108 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương ký ngày 25/11/2003 cấp cho Hộ ông Chu Minh Hiến và bà Nịnh Thị Hoa, thường trú tại Tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
49Quyết định số 315/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00937 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa cấp năm 1996 cho hộ ông Đàm Quốc Chu, thường trú tại thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
50Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 30/09/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AD 840336, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00339 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 18/12/2005 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nội và bà Lê Thị Oanh, thường trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
51Văn bản số 3994/UBND-THCBKS ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
52Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
53Văn bản số 3994/UBND-THCBKS ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
54Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
55Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
56Văn bản số 1119/STTTT-TTBCXB ngày 29/09/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Đẩy mạnh truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
57Kế hoạch số 223/KH-STNMT-UBND ngày 29/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Hàm Yên: tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
58Văn bản số 3947/UBND-NC ngày 27/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
59Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
60Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”