76Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00702 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
77Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 01134 của Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang
78Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00913 của Trung tâm quy hoạch xây dựng
79Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 2136 của Công ty TNHH MTV kiến trúc Phố xanh
80Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00769 của Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Thành Tuyên
81Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00798 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường
82Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 1785 của Công ty TNHH MTV dịch vụ tài nguyên môi trường Hà Tuyên
83Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00895 của Công ty TNHH dịch vụ Hoàng Long
84Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 01090 của Công ty TNHH Hưng Định
85Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 2092 của Công ty TNHH đo đạc bản đồ Tân Hà
86Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ số 00745 của Trung tâm điều tra, quy hoạch - thiết kế nông lâm nghiệp
87DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022
88Kế hoạch 102/KH-STNMT ngày 23/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” năm 2022
89Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 01 mỏ khoáng sản mới và mở rộng diện tích 01 mỏ đã cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
90Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 04 điểm mỏ khoáng sản mới và diện tích mở rộng 02 mỏ đã cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030