76Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 18/10/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Tam Cửu, lô 8B, khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
77Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 16/9/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang, tổ 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
78Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 14/9/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang Tuyên Quang-VVMI, xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang)
79Kết luận thanh tra số 01/KL-STNMT ngày 06/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm, địa chỉ: Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
80Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 22/8/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty cổ phần phát triển thể thao Tuyên Quang, tổ 1, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
81Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 12/8/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Quang Hòa, thôn Đồng Phú, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
82Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 02/8/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Sữa cho tương lai, thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
83Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 03/6/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường HTX kinh doanh khai thác và sản xuất VLXD Thắng Lợi, xóm 5, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
84Quyết định số 18/QĐ-XPHC ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần xi măng Tuyên Quang, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
85Quyết định số 457/QĐ-XPHC ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyệ Lâm Bình: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (HTX Biển Vinh, thị trấn Lăng Can, huyện lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
86Quyết định số 456/QĐ-XPHC ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty TNHH Khánh Nam Tuyên Quang, thôn Hợp Thành, xã Khuôn Hà, huyện lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)
87Quyết định số 06/QĐ-XPHC ngày 26/4/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty Cổ phần Vân Sơn Tuyên Quang, Cụm Công nghiệp Sơn Nam, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)
88Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 26/4/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang, tổ 4, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
89Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần khoáng sản và Cơ khí, Số 02, Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, thành phố Hà Nội, Việt Nam)
90Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 14/4/2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (Công ty TNHH Hiệp Phú, thôn 8, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)