,

16Quyết định số 04/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN AL 843376, số vào sổ cấp GCN QSD đất H.00710 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 28/10/2008 cho hộ ông Lê Thanh Bình và bà Kiều Thị Thanh Thủy, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
17Quyết định số 03/QĐ-CNVPĐK ngày 17/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BN 684173, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.05005 do UBND huyện Na Hang cấp ngày 31/12/2012 cho hộ ông Nông Văn Thực và bà Đặng Thị Yến, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
18Quyết định số 02/QĐ-CNVPĐK ngày 10/01/2024 của Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Trang bổ sung kèm theo GCN QSD đất, số phát hành phôi GCN BQ 033162, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00881 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 05/12/2013 cho ông Lưu Quang Long, địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
19Quyết định số 01/QĐ-CNVPĐK ngày 10/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa-Na Hang-Lâm Bình về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất QSH đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 909332, số vào sổ cấp GCN QSD đất CH.00565 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/12/2011 cho bà Nguyễn Thị Hợi, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Ngà, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
20Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21Quyết định số 09/QĐ- UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã của huyện và đơn giá vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2024
22Văn bản số 215 /UBND-THCBKS ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
23Văn bản số 216 /UBND-THCBKS ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia và trên địa bàn tỉnh
24Quyết định số 02/QĐ-CNVPĐK ngày 02/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN H 619181, số vào sổ cấp GCN 00042/QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/6/1996 cấp cho ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ thường trú tại thôn 2, xã xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
25Quyết định số 01/QĐ-CNVPĐK ngày 02/01/2024 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi GCN E 0388253 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Nịnh Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Ngay, địa chỉ thường trú tại thôn Giếng Đõ, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
26Văn bản số 88/STNMT-BVMT ngày 10/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh  
27Văn bản số 6457/UBND-THVX ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
28Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
29Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh: phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024
30Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh: ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang