91Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung 03 điểm mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
92Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022  
93Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
94Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
95Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
96Giấy phép số 05/GP-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác quặng sắt khu vực khoáng sản nhỏ lẻ bằng phương pháp lộ thiên tại điểm mỏ Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
97Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
98Giấy phép số 08/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới An Phú Global và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại thôn Yên Phú, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
99Giấy phép số 09/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
100Giấy phép số 10/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất sét Kỳ Lãm 1, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
101Giấy phép số 11/GP-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp cho Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang
102Giấy phép số 12/GP-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đồi ông Đông, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
103Giấy phép số 13/GP-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng felspat và đất làm vật liệu san lấp trong diện tích Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử K-Electronic-II tại Khu công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,
104Quyết định số 161/QĐ-STNMT ngày 20/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0561828, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 477 do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang ký ngày 06/11/1995 cấp cho ông Nông Văn Túc, thường trú tại tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
105Quyết định số 160/QĐ-STNMT ngày 18/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 148610, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 03478 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 10/01/2007 cấp cho H