121Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
122Quyết định số 742/QĐ - UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
123Kế hoạch số 123/KH -UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
124Công văn số 2423/UBND - KT ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện công trình Xây dựng đường trục phát triển đô thị
125Công văn số 2406/UBND - KT ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
126Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia
127Kế hoạch số 118/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
128Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang
129Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18, Nông tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến-Thiền Viện chính pháp Tuyên Quang đến đường cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án ' Chương trình đô thị miền núi phía bắc- thành phố Tuyên Quang (gia đoạn 2 (2017-2020) đợt 3
130Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng công trình trụ sở làm việc của báo Tuyên Quang (đợt 2)
131Quyết định 190/QĐ-STNMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 843502, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01847 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 06/12/2007 mang tên hộ bà Vi Thị Miên
132Quyết định 189/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 118851, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01659 do UBND thị xã Tuyên Quang ký ngày 12/6/2007 cấp cho hộ ông Nguyễn Trọng Hiếu và bà Đỗ Lan Hương, thường trú tại số 14 ngõ 9 phố Minh Khai, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
133Quyết định 188/QĐ-STNMT ngày 14/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 830759, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 02038 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 17/8/2007 cấp cho Hộ bà Trần Thị Hạ và ông Bùi Viết Biên, thường trú tại Tổ dân phố 12, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
134Quyết định số 187/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E0380607, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00098 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho ông Nguyễn Văn Trường, thường trú tại Thôn An Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
135Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CT 733059, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02221 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 30/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Văn Cường Và bà Nguyễn Thị Nguyên, thường trú tại Tổ dân phố 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang