121Quyết định số 113/QĐ-STNMT ngày 24/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận C 420911, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 121/QSDĐ do Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên ký ngày 07/3/1996 mang tên ông Nguyễn Văn Quang thường trú tại thôn 2 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
122Quyết định số 112/QĐ-STNMT ngày 20/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BV 444988, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001314/MX do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ký ngày 27/3/2015
123Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 17/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0555209, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00193 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 20/5/1995 cấp cho hộ ông Trương Hồng Tân và bà Lương Thị Tuyết, thường trú tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
124Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BR 562854, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00749 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 31/12/2013 mang tên hộ ông Trần Văn Chính và bà Phạm Thị Hồng, thường trú tại thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
125Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi Giấy chứng nhận E 0372215 do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho bà Đoàn Thị Hiền, địa chỉ thường trú tại thôn Cầu Trôi, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
126Quyết định số 101/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 864647, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001555/TL do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 14/8/2014 cấp cho Hộ bà Phạm Thị Lan và ông Phùng Văn Tài (Ngày 01/7/2020 được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận biến động chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tươi và bà Nguyễn Phương Quỳnh, địa chỉ thường trú tại thôn Phú An 2, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
127Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BQ 757690, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001216/YL do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 04/11/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Minh và bà Mạc Thị Phương, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
128Quyết định số 99/QĐ-STNMT ngày 11/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 427075, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000842/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 03/9/2013 cấp cho ông Hoàng Ngọc Lâm, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
129Kế hoạch số 75/KH - UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
130Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
131Giấy phép số 06/GPMT-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang-Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Tân Thành, thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
132Văn bản số 606/STNMT-BVMT ngày 13/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023  
133Kế hoạch số 76/KH-STNMT ngày 13/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: phát động đợt thi đua Chuyển đổi số - Năm Dữ liệu số Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
134Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 12/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường quý I năm 2023  
135Quyết định số 86/QĐ-STNMT ngày 30/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BM 773553, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00851 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 01/7/2013 cấp cho hộ ông Đoàn Văn Thành và bà Vũ Thị Sơn, thường trú tại tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang