31Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 29/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành giấy chứng nhận I 559990, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01138 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 mang tên hộ ông Dương Đình Tạ
32Quyết định số 234/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 430218, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01545 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 08/6/2016 cấp cho ông Hoàng Văn Tú, thường trú tại thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
33Quyết định số 233/QĐ-STNMT ngày 22/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CM 013234, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 02503 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 07/5/2018 cấp cho bà Phạm Thị Ninh, thường trú tại thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
34Công văn số 2742/UBND- KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông
35Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)
36Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (Địa phận huyện Yên Sơn)
37Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPcủa Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
38Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố
39Quyết định 227/QĐ-STNMT ngày 14/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0363115, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00297 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 cấp cho ông Nguyễn Duy Thường, thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
40Quyết định 223/QĐ-STNMT ngày 8/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BT 285139, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01536 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/6/2014 cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc Mai và bà Vũ Thị Ôi, thường trú tại thôn Tông Bốc, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
41Quyết định 222/QĐ-STNMT ngày 8/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AĐ 835011, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01268 do Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang ký ngày 14/7/2006 cấp cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh, thường trú tại Tổ dân phố 10, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
42Quyết định 221/QĐ-STNMT ngày 08/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AI 323681, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 000711 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 17/11/2006 cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Hải Yến và ông Bùi Xuân Nhượng, thường trú tại Tổ dân phố 18, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
43Văn bản số 1188/SKH-ĐKKD ngày 29/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v thông tin tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp  
44Văn bản số 1221/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 12/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quản lý hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.
45Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Mở rộng diện tích trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường