16Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đất đấu giá đợt 1 năm 2021
17Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 tại các Điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
18Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1, năm 2021)
19Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đất đấu giá đợt 1 năm 2021
20Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch chi tiết Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
21Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/01/2021 đối với 03 lô đất thuộc khu dân cư thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (nhờ các cơ quan đơn vị đổi bản này vì lỗi biểu)
22BC kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
23BC kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất khu dân cư Tống Pu, thôn Tống Pu, xã Bình An, huyện Lâm Bình
24Báo cáo kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đấu giá ngày 11/11/2017 và ngày 12/11/2017
25Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017