,

16Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang
17Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố
18Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
19Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 11/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang
20Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà văn hoá tổ 5, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
21Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
22Quyết định 378/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng số 03 tỷ lệ 1/2.000 thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang
23Kế hoạch số 96/KH - UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang
24Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 27/06/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang
25Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 27/06/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch khu dân cư thôn 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang
26Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang
27Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nhà lớp học 02 tầng; nhà bán trú; phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
28Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
29Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân Golf Vinpearl Mỹ Lâm - Tuyên Quang
30Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang