31Quyết định số 163/QĐ-STNMT ngày 08/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết, video “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021  
32Văn bản số 1717/UBND-TNMT ngày 03/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021
33Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 05/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ sắt Cây Quéo, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
34Kế hoạch số 77/KH-STNMT-TĐTN ngày 28/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang Tổ chức cuộc thi viết, video “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021
35Công văn số 1556/UBND - TNMT ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19
36Văn bản số 680/STNMT-CCBVMT ngày 25/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
37Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận xã Tân Long, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
38Văn bản số 1498/UBND-TNMT ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên quang về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
39Văn bản số 624/STNMT-CCBVMT ngày 14/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
40Phê duyệt 297/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021”,
41Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 06/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường”
42Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở sản xuất cao su butyl tái sinh và bao bì carton tại thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
43Văn bản số 282/STNMT-CNTT ngày 15/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời câu hỏi của độc giả trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở
44Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
45Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021