46Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
47Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Huiling Wood Products (VietNam) Co.,Ltd, tại Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
48Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Nông Tiến II (Khu vực 2), phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
49Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo,nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
50Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang
51Quyết định phê duyệt quy hoạch về lĩnh vực môi trường
52Quyết định 1088/QĐ-UBND Ngày 04/9/2015 của của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Thượng Phú
53Quyết định 1226/QĐ-UBND Ngày 09/10/2008 của UBND huyện Yên Sơn về Cam kết bảo vệ môi trường của Cty TNHH Tam Sơn
54Quyết định 1045/QĐ-UBND Ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH đầu tư và xây dựng Nhật Tân
55Quyết định 690/QĐ-UBND Ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Bình Thuận
56Quyết định 203/QĐ-UBND Ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Sơn Lâm CĐP
57Quyết định 32/QĐ-UBND Ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng
58Quyết định 187/QĐ-GĐ Ngày 13/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty Cổ phần Khooáng sản và Lâm sản Tuyên Quang
59Quyết định 152/QĐ-UBND Ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang