,

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Dứt điểm từ cơ sở

Trong nhiều năm liền, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ở tỉnh ta luôn vượt 80%. Toàn tỉnh gần như không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, không phát sinh điểm nóng về đơn thư, khiếu kiện. Tuy vậy, để tiếp tục giữ vững tình hình an ninh - xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn cần được nâng cao chất lượng từ cấp cơ sở.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Số cuộc thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2014 giảm 32 cuộc nhưng số tiền kiến nghị thu hồi sau thanh tra lại tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ ...