Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm.

 

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đất đai bảo đảm việc thi hành pháp luật đất đai, từng bước chấn chỉnh và đưa công tác quản lý đất đai dần vào nền nếp. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế: số lượng vụ việc thanh tra đất đai thực hiện hàng năm còn ít và còn bị động theo các vụ việc mà báo chí, dư luận phản ánh; việc kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai chưa thực hiện thường xuyên, chất lượng kiểm tra chưa cao, nhất là việc kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp; việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai còn chậm, chưa dứt điểm, số lượng vi phạm đã xử lý còn ít, dẫn đến nhiều vụ việc vi phạm kéo dài không được giải quyết dứt điểm, làm giảm hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra đất đai.

Để việc thi hành Luật Đất đai được thực hiện đầy đủ, thống nhất, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo đến 3 vấn đề.

Thứ nhất, cần tập trung chỉ đạo thực hiện thanh tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện trong những năm qua, nhất là các trường hợp vi phạm của các tổ chức sử dụng đất đã phát hiện trong quá trình thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg và báo cáo về Bộ TN&MT trước ngày 31/12/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai theo quy định, trước hết là đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện các biện pháp để thường xuyên theo dõi giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh.

Thứ ba, xây dựng nội dung thanh tra về đất đai trong kế hoạch thanh tra năm 2015 của tỉnh cần tập trung vào nhóm đối tượng là các dự án phát triển nhà ở để phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả đầu tư đối với các dự án nhà ở đã được giao đất, cho thuê đất từ 01/07/2004 đến nay để điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho các dự án mới trong giai đoạn từ 2015-2020 cho phù hợp với thực tế.

Monre

Tin cùng chuyên mục