Kết quả giải quyết tranh chấp đất đai

Ngày 21 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Dương Thị Thoa và bà Hà Thị Thư, thôn Làng Ải, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Quy định mới về thanh tra viên

Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra vừa được Chính phủ ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; ...