Thanh tra kiểm tra lĩnh vực khí tượng thủy văn: Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước

Trước ngày 30/3, Cục Khí tượng thủy văn (KTTV) và Biến đổi khí hậu, Trung tâm KTTV Quốc gia và Thanh tra Bộ cần phối hợp để có kế hoạch thanh kiểm tra thống nhất, tránh chồng chéo”, Thứ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại cuộc họp sáng 25/2 về kế hoạch thanh tra, kiểm tra KTTV năm 2011. Thứ trưởng nhấn mạnh, ngoài việc kiểm tra chuyên môn kỹ thuật thường xuyên, các hoạt động kiểm tra về tình hình thực  hiện văn bản pháp luật KTTV cần rõ ràng hơn nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước của Bộ.